Práce na novém standardu

Přípravný výbor klubu si rozdělil úkoly pro vypracování nového standardu. Budeme navazovat na standard Waltra Wienera z roku 1979. Doplníme nové ustálené mutace a některé části týkající se posouzení upřesníme. Práce již započaly. Máme hotový seznam výstavních tříd. Nakreslené ideální prototypy rýžovníků. Nejtěžší práce nás ale čeká. Rozepsání barevností jednotlivých pozic u konkrétních mutací. Prolistovali jsme mnoha národními standardy rýžovníků. Bohužel nešlo jednoduše převzít cizí. Některé zaužívané názvy budou nahrazené. Například název stříbrný bude nově šedý opálový. Uvědomili jsme si, že je potřeba jasně definovat názvy tak aby byly patrné základní barvy a přídavné faktory. 

Standard bude veřejně dostupný a pouze online. Neplánujeme knižní vydání. Termín dokončení byl stanoven na začátek roku 2021. Po dokončení a schválení klubem, bude zdarma nabídnut ČSCH. První posouzení podle nového standardu je plánované na červnové Derby drobných exotů v Nymburku 2021.