Image

Liga rýžovníků-pravidla

Pravidla soutěže

 1. Soutěžit můžou pouze členové klubu.
 2. Začátek soutěže je totožný s první výstavou vypsanou pro daný rok a konec je totožný s poslední výstavou téhož roku.
 3. Počty a stáří vystavovaných ptáků se řídí výstavními podmínkami jednotlivých výstav.
 4. Do soutěže se počítají pouze výsledky rýžovníků (nejlepší rýžovník je na výstavě považován pro naši soutěž jako vítěz výstavy)
 5. Získávat lze body pouze za předpokladu, že pořadatel vyhlásí:
  a) třídu, nebo vyhlásí nejlepšího rýžovníka. Taky budou přičteny body pokud rýžovník vyhraje výstavu. Pak se počítá koeficient pouze z počtu rýžovníků.
  b) U kolekcí třídu, skupinu kolekcí nebo vítěznou kolekci rýžovníků.
  Pokud tak neučiní nelze body za umístění počítat.
  Body za ohodnocení (predikát, body) se připisují vždy, jak u jednotlivců tak u kolekcí, včetně bodů za soulad.
 6. Body za umístění se různým jedincům chovatele sčítají. Platí, že chovatel si může přičíst u každého vystavovaného ptáka na jedné výstavě pouze jedno jeho nejlepší bodové ohodnocení (body za umístění se u jednoho ptáka se nesčítají).
 7. Výstavy jsou ohodnoceny koeficientem, který je určený před zahájením soutěže - sezóny.
 8. Při rovnosti bodů pořadí určuje v první řadě počet nejvyšších umístění, pokud je shoda pak počet bodovaných ptáků, pokud ani tyto dvě pomocné kritéria nestačí rozhodne počet obsazených výstav a i kdyby toto nestačilo pak lze vyhlásit dva, nebo více, vítězů. 
 9. Výsledky jsou po jednotlivých výstavách zveřejňovány v co nejkratším termínu na webu klubu.
 10. Oficiální předání ceny pro vítěze proběhne na klubové schůzi, která bývá obvykle na klubové výstavě.
 11. Pravidla je možné měnit pouze se souhlasem většiny hlasujících členů klubu, ne však v průběhu sezóny.

Způsob bodování podle umístění

Třída

 • 1. místo 5 b
 • 2. místo 3 b
 • 3. místo 2 b

Koeficient konkurence

 • 1 – 6 ks = 0,5x
 • 7 - 10 ks = 1x
 • 11 – 15 ks = 2x
 • 16 ks a více = 3x

Výstava

 • 1. místo 30b
 • 2. místo 15b
 • 3. místo 10b

Koeficient konkurence

 • do 20 ks ptáků = 0,5x
 • od 21 do 30 ks ptáků = 1x
 • 31 – 40 ks = 2x
 • 41 ks a více =3x

U kolekcí je pro koeficient brán vždy celkový počet jedinců

Způsob bodování podle ohodnocení jednotlivce a kolekce

(nepočítá se koeficient konkurence)

V soutěži jednotlivců:

 • VD, nebo 87-89 1 b
 • V nebo 90 a více 3 b

V soutěží kolekcí:

 • za každého jednotlivce kolekce:
 • VD, nebo 87-89 1 b
 • V nebo 90 a více 3 b
 • za kolekci se chovateli připisují body za soulad

Vypsané výstavy a jejich koeficienty 

2021

 • 17. Derby drobných exotů, Nymburk, CZ (12. 6. 2021) = 1
 • Klubová výstava. Exotika, Lysá nad Labem, CZ (28. – 31. 10. 2021) = 1,5
 • Ornita, Trenčianská Turná, SK (1. –3. 10. 2021)  = 1
 • EXOTA, Olomouc, CZ =1 (2021)
 • 84. Ornitologiczne Mistrzostwa Polski, Czeladz - Katowice, PL (2021)

Image