RÝŽOVNÍK ŠEDÝ
PADDA ORYZIVORA

Standard rýžovníka šedého

verze 1.1 vydán 1. 11. 2023

 • doplněný druhý typ šedého achátového

verze 1.0 vydán 1. 11. 2020

 • první vydání

© KLUB CHOVATELŮ RÝŽOVNÍKŮ


Obecné informace

Systematické zařazení:

Rýžovník šedý patří do rodu Padda, který tvoří celkem dva druhy. Kromě rýžovníka šedého – Padda oryzivora (Linnaeus, 1758) je zde řazen i rýžovník hnědý – Padda fuscata (Vieillot, 1807).S dalšími rody řadíme rýžovníky do čeledi Estrildidae (Astrildovití), kterou tvoří 139 druhů (Hanák aj., 2003). Je zapotřebí uvést, že rýžovníci jsou příbuzní rodu Lonchura. Odlišnosti od rodu Lonchura jsou ve velikosti rýžovníků a jiné stavbě ocasu, který je zakulacený bez prodloužených a zašpičatělých prostředních ocasních per (Vít, 1978).

Velikost:

14–15 cm

Pohlavní dimorfismus:

Není příliš výrazný. Mezi dospělými jedinci se v chovu vyskytují ptáci s jednoznačně samčími či samičími znaky, ale také jedinci těžko určitelní.

Samečci mají většinou tmavší a tlustší zobák, který přesahuje čelo hlavy, červené okruží okolo oka je výrazné. Samičky mají zobák menší, rovnější, většinou nepřesahující čelo hlavy. Okruží oka je tenčí i bledší .

Velikost kroužku:

3,2–3,5 mm

Barva kroužku je dle aktuálního ročníku podle schématu C.O.M.

Výstavní klec:

Běžný typ pro drobné exotické ptactvo. Požadavek upřesňují výstavní podmínky konkrétní akce s důrazem na uniformitu.

Vystavovat lze (stejně jako u všech drobných exotů) dva ročníky, aktuální a předcházející.

Topografie rýžovníka šedého

Popis hodnocení jednotlivých pozic

Typ, velikost, postava, kondice

Tato pozice je hodnocena maximálně 40 body. 

 • Typ – 10 bodů
 • Velikost – 10 bodů
 • Postava – 10 bodů
 • Kondice – 10 bodů

Rýžovník šedý je silný, elegantně kompaktní, vždy uhlazený pták dlouhý 15 cm. Samice (není výrazný pohlavní dimorfismus) můžou být o něco menší. Menší velikost než 14 cm je považována za chybu. 

Linie zad je rovná od hlavy až k ocasu a svírá s rovinou bidla úhel cca 500. Hlava i ocas může lehce vystupovat nad tuto linii. Povislý nebo vysoko nesený ocas je nežádoucí.

Tvar hlavy je zakulacený a je přiměřený velikosti těla. Menší nebo plošší hlava  je chybou. Hlava u samic je o něco méně robustní.

Linie prsa – břicho – podbřišek – spodní krovky ocasní tvoří ladnou křivku.

Důležitá je kondice do které počítáme i připravenost na stísněný prostor výstavní klece;  rýžovník je totiž  přirozeně neklidný pták. Jedinec, který při hodnocení sedí na dně klece nebo v ní neustále divoce lítá, je za tyto chyby trestán výlukou z dalšího hodnocení.

Chybou je pokud pták opírá břicho o bidlo, vytáčí hlavu, nebo jinak silně projevuje svoji nervozitu nebo špatnou zdravotní kondici.

Barva a kresba

Tato pozice je hodnocena maximálně 35 body. U bílé mutace se hodnotí pouze barva.

 • Barva – 20 bodů / Bílý – 35 bodů
 • Kresba – 15 bodů / Bílý – 0 bodů

Barva hlavy, prsou, zad, křídel,  svrchních krovek ocasních a ocasu (všech kromě bílého a strakatého) je jednotná bez přechodů. Odstín je definován pro každou výstavní třídu. U okrajů křídel můžou být viditelné části ručních letek. U opálových mutací je patrný kladívkový efekt ve zbarvení hlavy (vyjma líce) a ocasních per. Upřednostňujeme sytější barvy. Netypické zbarvení („mezityp“) trestáme výlukou. Chybou jsou i zbytky „juvenilního“ opeření v křídlech. Toto trestáme srážkou.  Častá jsou bílá pírka na bradě – vylučující vada, stejně tak jako jakákoliv strakatost, nebo náznak – neplatí u ptáků zařazených do třídy strakatých. U strakatých je požadavek ideálně jasně ohraničených „fleků“ (50/50) s důrazem na kontrast.

Sytost barvy očního okruží je také jedním z pomocných kritérií rozeznání pohlaví. U samic je světlejší – méně výrazně zbarvené. Toto netrestáme.

Kresbou rozumíme ohraničení různě barevných části hlavy. Požadavkem je ostrost a chybou je prolínání, nebo splynutí. Lícní proužek má být široký alespoň jeden milimetr a je nepřerušovaný. Bývá širší u přírodních ptáků. Přerušení nebo prolínání trestáme. Mezi zobákem a lící je tenká jasná linie (barva dle výstavní třídy). To samé platí u části mezi očním okružím a lící.

Líce je ohraničená ladnou křivkou a je plné barvy bez odstínů.

Bílý rýžovník nemá kresbu, jakýkoliv jiný odstín opeření než bílý vede k výluce.

Opeření

Tato pozice je hodnocena maximálně 10 body. Pozice opeření hodnotí celistvost a kvalitu opeření.

Poškozené, chybějící, zvlněné nebo plně nevyvinuté opeření se trestá srážkou bodů. Silné poškození nebo rozpeření znamená vyloučení z posouzení.

Zobák, nohy, drápky

Tato pozice je hodnocena maximálně 15 body.

 • Zobák – 5 bodů
 • Nohy – 5 bodů
 • Drápky – 5 bodů

Hodnocení této pozice se zaměřuje na celistvost, barvu a funkčnost zobáku, nohou a drápků. 

Zobák je nepřerostlý, mohutný. U samiček je celkově užší a méně intenzivně zbarvený. Toto bereme v úvahu a netrestáme.

Chybějící část prstů nebo chybějící více než jeden dráp znamená výluku. Šupinaté běháky a prsty, přerostlé drápy, znamenají srážku. Je vyžadovaný správný uchop bidla.  

Bodovací lístek

Výstavní třídy

základní barvy

 • Přírodní (šedý)
 • Hnědý (dříve plavý)
 • Bílý (černooký i červenooký)
 • Strakatý (šedý i hnědý)

pasteloví

 • Šedý pastelový
 • Hnědý pastelový

opáloví

 • Šedý opálový (dříve stříbrný)
 • Hnědý opálový

topasoví

 • Šedý topasový
 • Hnědý topasový

achátoví

 • Šedý achátový - typ1 (světlý) a typ 2 (béžový odstín)
 • Hnědý achátový

kombinace více mutací

 • Kombinace více mutací šedého.
  * Zatím neuznané mutace lze vystavovat mimo soutěž, nelze hodnotit podle standardu.
 • Kombinace více mutací hnědého.
  * Zatím neuznané mutace lze vystavovat mimo soutěž, nelze hodnotit podle standardu.

novinky

* Zatím neuznané mutace lze vystavovat mimo soutěž, nelze hodnotit podle standardu.

Poznámka

* Jedná se především o zatím neustálené kombinace. Posuzovatel nemůže hodnotit pozici „barva“ - není definovaná, může slovně vyjádřit svůj dojem, může udělit čestnou cenu. Chovatelům doporučujeme tyto mutace vystavovat. Jenom to lze považovat za předstupeň zařazení do standardu .

Barevnost jednotlivých pozic

 Přírodní

Hnědý

Bílý

Oči Tmavohnědé Tmavohnědé Tmavohnědé i červené
Zobák Červený s přechodem k barvě rohoviny u špičky a u spojení horního a spodního zobáku Červený s přechodem k barvě rohoviny u špičky a u spojení horního a spodního zobáku Červený s přechodem k barvě rohoviny u špičky a u spojení horního a spodního zobáku
Brada, čelo, temeno, týl, licní proužek Černé Hnědé Bílé
Líce Bílé  Bílé  Bílé
Hřbet, křídlo Šedé Hnědé Bílé
Ruční letky Hnědočerné Tmavohnědé Bílé
Svrchní krovky ocasní Černé Tmavohnědé Bílé
Ocas Černý Tmavohnědý Bílý
Spodní krovky ocasní Bílé Bílé Bílé
Podbřišek Krémový s přechodem do šedavě bílé Krémový Bílý
Břicho Šedé s fialovým odstínem Hnědokrémové Bílé
Prsa  Šedá Hnědá Bílá
Běháky, prsty Masové barvy Masové barvy Masové barvy
Drápy Světlá rohovina Světlá rohovina Světlá rohovina

 

Šedý pastelový

Hnědý pastelovýŠedý opálovýHnědý opálový
Oči Tmavohnědé Červenohnědé Tmavohnědé Červenohnědé
Zobák Červený s přechodem k barvě rohoviny u špičky a u spojení horního a spodního zobáku Červený s přechodem k barvě rohoviny u špičky a u spojení horního a spodního zobáku Červený s přechodem k barvě rohoviny u špičky a u spojení horního a spodního zobáku Červený s přechodem k barvě rohoviny u špičky a u spojení horního a spodního zobáku
Brada, čelo, temeno, týl, licní proužek Tmavošedé cca 75% černé Rovnoměrně jemně krémově hnědé Břidlicově šedé s kladívkovým efektem Světle krémové se šedým odstínem
Líce Bílé  Bílé  Bílé  Bílé 
Hřbet, křídlo Světle šedé s modrým odstínem Béžové Šedé se stříbrným odstínem Krémově bílé
Ruční letky Tmavošedé Béžové Šedé Krémově bílé se stříbřitě šedým odstínem
Svrchní krovky ocasní Tmavošedé, mírně světlejší než barva hlavy Tmavohnědé Břidlicově šedé s kladívkovým efektem Krémové se stříbrně šedým odstínem
Ocas Tmavošedý  Tmavohnědý Břidlicově šedý s kladívkovým efektem Krémový se stříbřitě šedým odstínem
Spodní krovky ocasní Bílé Krémově bílé Bílé Bílé
Podbřišek Bílý se šedým odstínem Krémově bílý Bílý s krémovým odstínem Krémově bílý
Břicho Světle šedé s matně fialovým odstínem Krémově hnědé Krémové Světle krémové
Prsa  Světle šedá s modrým odstínem Krémová Šedá se stříbrným odstínem Krémově bílá se stříbřitě šedým odstínem
Běháky, prsty Masové barvy Masové barvy Masové barvy Masové barvy
Drápy Světlá rohovina Světlá rohovina Světlá rohovina Světlá rohovina
 

 Šedý topasovýHnědý topasovýŠedý achátovýHnědý achátový
Oči Tmavohnědé i červené Červenohnědé Tmavohnědé Červenohnědé
Zobák Červený s přechodem k barvě rohoviny u špičky a u spojení horního a spodního zobáku Červený s přechodem k barvě rohoviny u špičky a u spojení horního a spodního zobáku Červený s přechodem k barvě rohoviny u špičky a u spojení horního a spodního zobáku Červený s přechodem k barvě rohoviny u špičky a u spojení horního a spodního zobáku
Brada, čelo, temeno, týl, licní proužek Jednotná tmavě šedá cca 75% černé Tmavě hnědé Tmavošedé Světle krémové
Líce Bílé Bílé Bílé Bílé 
Hřbet, křídlo Šedé s modrým oparem Béžově hnědé se šedým oparem Světle šedá barva s béžovým odstínem Světle krémové téměř bílé
Ruční letky Tmavě šedé Tmavohnědé Světle šedé Krémově bílé
Svrchní krovky ocasní Tmavě šedé, mírně světlejší než barva hlavy Tmavohnědé Tmavošedé Světle krémové téměř bílé
Ocas Tmavě šedý  Tmavohnědý Tmavošedý Světle krémový
Spodní krovky ocasní Bílé Bílé Bílé Bílé
Podbřišek Krémově bílý Bílý Světle krémový téměř bílý Světle krémový téměř bílý
Břicho Krémové Krémové se žlutým odstínem Světle krémové Světle krémové téměř bílé
Prsa  Šedá s modrým oparem Světle krémově hnědá se šedým oparem Světle šedá s krémovým odstínem Světle krémová téměř bílá
Běháky, prsty Masové barvy Masové barvy Masové barvy Masové barvy
Drápy Světlá rohovina Světlá rohovina Světlá rohovina Světlá rohovina
 
Image