o klubu

Co je KCHR?

Klub chovatelů rýžovníku

je pracovní skupinou KPEP (Klub přátel exotického ptactva z.s.)


 

Proč jsme založili KCHR a jaké jsou naše cíle?

Účelem založení Klubu chovatelů rýžovníků je propagovat tento domestikovaný druh rýžovníka šedého s důrazem na výstavní kvalitu. 

Přípravný výbor klubu definoval jako jeden hlavních úkolů vypracování nového standardu - doplnění nových ustálených mutací.

Jedním z hlavních cílů je zvýšit početní stavy vystavovaných rýžovníků na našich výstavách V současnosti se tyto počty blíží nule.


Stanovy klubu

KCHR nemá vlastní stanovy ani další orgány spolku. Je pracovní skupinou KPEP a řídí se jeho stanovami.

Díky této formě organizace klubu nepotřebujeme vytvářet vlastní stanovy, zapisovat složitě spolek u soudů. Můžeme bez podmínek vystavovat na výstavách KPEPu (Derby drobných exotů, Propagační výstava v Botanické zahradě, Exotika). Můžeme užívat všech prostředků a podpory KPEPu.

Klub je povinen dodržovat všechny platné dokumenty a nařízení přijaté orgány KPEP (výbor KPEP, členská schůze).


Členství v KCHR

KCHR je otevřený všem zájemcům bez rozdílu státní příslušnosti.

Jedinou podmínkou je členství v KPEP.

Nejsou vybírané žádné poplatky. Vyžaduje se podíl na práci pro klub (KCHR nebo KPEP). Vše s přihlédnutím k možnostem člena. Prací je myšlená propagace klubu, brigádní a organizační činnost při přípravě akcí KCHR nebo KPEP.


 

Image